WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA
W RACIECHOWICACH


Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy». (Mk 2, 3-5)

“Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała , chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki”. (KKK 1421)

“Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako “drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski”. (KKK 1446)

Sakrament w parafii

Do spowiedzi można przystąpić 30 minut przed każdą Mszą św. W pierwszy piątek  miesiąca do spowiedzi można przystąpić 30 minut przed poranną Mszą św. oraz , godzinę przed wieczorną Mszą św.