WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA
W RACIECHOWICACH


Chrzest

Dziś niedziela Chrztu Pańskiego

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;  węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». (Mk 16, 14-17)

“Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: “Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (KKK 1213)

“Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym.” (KKK 1250)

Sakrament w parafii

Rodzice dziecka:

Chrzty w formie uroczystej sprawowane są w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 11:30 w intencjach dzieci nowoochrzczonych, ewentualnie w sobotę podczas wieczornej Mszy św.

 1. przynoszą ze sobą do kancelarii:
  • odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • swoje dokładne dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, data i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa),
  • zgodnie z dekretem Konferencji Episkopatu Polski rodzice niezwiązani sakramentalnym węzłem małżeństwa są zobowiązani do podpisania deklaracji o zapewnieniu religijnego wychowania w wierze,
  • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, dokładny adres)
 2. przystępują do Sakramentu Pokuty i Komunii świętej (o ile mogą!)

Rodzice chrzestni:

 1. należą do kościoła katolickiego,
 2. przyjęli sakramenty: chrztu, Eucharystii, bierzmowania,
 3. przynoszą zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym, że są wierzący i praktykujący,
 4. przystępują do Sakramentu Pokuty i Komunii świętej
 5. przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.
 6. UWAGA! Kandydaci na rodziców chrzestnych winni zgłosić się po zaświadczenia do parafii AKTUALNEGO ZAMIESZKANIA, a nie zameldowania!

Informacje dla fotografów:

 1. Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, winni to robić w sposób dyskretny, by nie zakłócać akcji liturgicznej i nie przeszkadzać wiernym w przeżywaniu Mszy św.

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi osoby:

 1. nieochrzczone
 2. bez Bierzmowania
 3. niepraktykujące
 4. należące do jakiejś sekty religijnej
 5. które publicznie zaparły się wiary
 6. wrogo ustosunkowane do wiary i religii
 7. będące publicznymi, jawnymi grzesznikami
 8. żyjące w małżeństwie bez sakramentu małżeństwa lub mieszkające razem przed ślubem, żyjący w związkach cywilnych i w związkach nieformalnych.

Słowo Boże na dziś

Aby przeczytać czytania, kliknij w link "niezbędnik katolika niedziela", a na nowo otwartej stronie kliknij w "Czytanie na dziś".

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka świętego Jakuba Apostoła w Raciechowicach

Raciechowice 23
32-415 Raciechowice
woj. małopolskie
tel: (12) 271-50-09

Nr konta parafii:
84 8602 0000 0000 0015 2640 0001