WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA
W RACIECHOWICACH


Małżeństwo

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?».
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela». (Mk 10, 2-9)

“Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: “Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: <<Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną>>” (Rdz 1, 28).” (KKK 1614)

Sakrament w parafii

Prosimy o rezerwację terminu ślubu z około rocznym wyprzedzeniem. Narzeczeni zgłaszają się z poniższymi dokumentami, trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Wymagane dokumenty

  • Metryka chrztu i bierzmowania (ważna 6 miesięcy od daty wystawienia)
  • Indeks katechetyczny (dotyczy diecezji krakowskiej)
  • Dokument stwierdzający ukończenie kursu przedmałżeńskiego
  • Dowód osobisty/paszport
  • Zaświadczenie z gminy potrzebne do ślubu konkordatowego

Świadek ślubu

Świadkami ślubu są osoby świadczące, że narzeczeni zawarli Sakrament Małżeństwa. 15 min. przed ślubem zgłaszają się do zakrystii, z własnym dokumentem tożsamości.

Słowo Boże na dziś

Aby przeczytać czytania, kliknij w link "niezbędnik katolika niedziela", a na nowo otwartej stronie kliknij w "Czytanie na dziś".

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka świętego Jakuba Apostoła w Raciechowicach

Raciechowice 23
32-415 Raciechowice
woj. małopolskie
tel: (12) 271-50-09

Nr konta parafii:
84 8602 0000 0000 0015 2640 0001