WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA
W RACIECHOWICACH


Intencje mszalne 21 do 28 lipca 2024 r.16 NIEDZIELA ZWYKŁA 21 lipca

7.30 † Jan Dudzik, Krzysztof syn, Grażyna córka – od dzieci

9.00 † Krzysztof Kubacki 12 r. śmierci – imieninowa

10.15 GLICHÓW † Franciszek Knapik 16 r. śmierci, zmarli rodzice i teściowie

11.30 z rodzin Banachów i Trzupek, Teresa Berlińska 25 r. śmierci

16.00 † Anna i Stanisław Chrast – od rodzin Mistarz i Chrast


Poniedziałek 22 lipca Święto św. Marii Magdaleny


6.30 † Teresa Grabowska – od brata Krzysztofa z żoną

18.00 † Adam Flak – od Macieja z córkami


Wtorek 23 lipca Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy


6.30 † Helena Pietruszka w 1 r. śmierci, † Józef mąż

18.00 † Mieczysław Spytek w 4 r. śmierci


Środa 24 lipca Wspomnienie św. Kingi, dziewicy


6.30 †† Czesława Golińska, Ryszard mąż, Stanisław brat

18.00 † Janina Węglarz w rocznicę śmierci, † Jan mąż


Czwartek 25 lipca Święto św. Jakuba Apostoła


6.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla MARIANA, braci i krewnych

18.00 Stanisław Kuc w 15 r. śmierci, †† rodzice

19.00 GLICHÓW Katarzyna i Andrzej Kalemba, † Stanisław


Piątek 26 lipca Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP


6.30 Aniela Baj i Jan Baj – od córki z rodziną

15.00 ślubna Bożena i Sebastian

18.00 ZA †† WYPOMINANYCH (o 17.00 wypominki)


Sobota 27 lipca


6.30 † Wiesław Karcz, † Bronisława i Franciszek Karcz, †† z rodziny Książków

18.00 Jakub i Kazimiera Zwierz, † Wojciech i Kazimierz synowie, † Wiesław zięć


17 NIEDZIELA ZWYKŁA 28 lipca ODPUST KU CZCI ŚW. JAKUBA APOSTOŁA


7.30 † Tadeusz Kasprzyk, † Halina Cypionka

9.00 † Jakub Mazur w 50 r. śmierci, † żony Marie i ich dzieci

10.15 GLICHÓW † Krzysztof Polonek, † Stanisław i Helena rodzice

10.15 GLICHÓW O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla CEZAREGO w 1 rocznicę urodzin

11.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Jakuba dla wszystkich parafian oraz mieszkańców naszej parafii o za †† parafian

16.00 † Stanisław Sawski, Władysława żona w 30 r. śmierci, †† rodzice


16 NIEDZIELA ZWYKŁAZapraszamy na Nieszpory  o godz. 15.30.

Dzisiaj po każdej Mszy Świętej odbędzie się poświęcenie pojazdów, kierowców i pasażerów. Każdy otrzyma breloczek i modlitwę za wstawiennictwem św. Krzysztofa. Ofiara składana podczas poświęcenia będzie przeznaczona dla misjonarzy.

W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o 17.45 Od godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy.

W piątek o godz. 17.00 wypominki i Msza w intencji naszych bliskich zmarłych wypominanych.

O sobotni różaniec za zmarłych prosimy Różę Różańcową z zelatorką p. Teresą Czerwińską.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać nasz odpust parafialny ku czci św. Jakuba Apostoła. Suma odpustowa odbędzie się o godz. 11.30 przy ołtarzu polowym. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy Róże Różańcowe, Margaretki, Ochotniczą Straż Pożarną, Koła Gospodyń, Panie niosące świece, druhów strażaków, dzieci pierwszokomunijne w strojach, dzieci sypiące kwiaty i dzwoniące. Na zakończenie Mszy będzie procesja. Homilię wygłosi ks. Ryszard Gacek, nasz wielkopostny rekolekcjonista.

W ramach duchowego przygotowania do odpustu postarajmy się skorzystać z sakramentu pokuty. Codziennie od poniedziałku pół godziny przed każdą Mszą Świętą będzie możliwość spowiedzi.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiarę z ostatniej niedzieli. Wyniosła ona 5950 zł.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Kołu Gospodyń z Raciechowic za przygotowanie posiłku i napojów dla pielgrzymów z Węgier, którzy w liczbie 70 osób zmierzali tradycyjnie do Krakowa-Łagiewnik.

W minionym tygodniu do wieczności odszedł śp. Jan Szczepanik z Glichowa. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

W przedsionku są dostępne kupony umożliwiające tańszy zakup biletów na wystawę dotyczącą Kaplicy Sykstyńskiej. Więcej szczegółów na plakacie.

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. Dla najmłodszych jest Staś.


Słowo Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Kochani Archidiecezjanie,

Jak powszechnie wiadomo, w dniu 19 czerwca br. podczas spotkania z moimi współpracownikami w pasterskiej misji, kapłanami Archidiecezji Krakowskiej, przekazałem informację , że we właściwym czasie złożyłem na ręce Ojca Świętego Franciszka rezygnację z pełnienia urzędu arcybiskupa metropolity krakowskiego z racji osiągnięcia wieku 75 lat, co nastąpi w dniu 24 lipca 2024 roku.

Niniejszym pragnę Was, moi Drodzy, powiadomić, że Ojciec Święty przyjął tę rezygnację, prosząc jednocześnie, abym nadal pełnił dotychczasowy urząd biskupa diecezjalnego aż do chwili, gdy mianuje mego następcę.

Mając ufność, że Opatrzność Boża pozwoli nam cieszyć się darem jedności w dziele krzewienia wiary i wzajemnej miłości, zachęcam do modlitwy w intencji Papieża Franciszka i Kościoła Krakowskiego i z serca Wam wszystkim błogosławię.

+ Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców.  Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.  

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.


TERMIN: 22-31.01.2025
MEKSYK

CENA OBEJMUJE:
• przelot samolotem: Warszawa – Meksyk – Warszawa, lot z przesiadką w Amsterdamie, linie lotnicze KLM,
• ubezpieczenie KL – koszty leczenia: 40 tys. Euro i NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków: 4 tys. Euro + pakiet rozszerzony o choroby przewlekłe,
• bagaż rejestrowany 23kg
• bagaż podręczny 12 kg, o maksymalnych dopuszczalnych wymiarach 55 cm długości, 25 cm szerokości i 35 cm wysokości.
• 1 przedmiot osobisty np. torebka o maksymalnych dopuszczalnych wymiarach 40 cm długości, 30 cm szerokości i 15 cm wysokości.
• na miejscu przejazdy klimatyzowanym autokarem/busem
• zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej ***, pokoje 2 osobowe z łazienką,
• wyżywienie według programu,
• hotel z All Inclusive w Acapulco,
• Tour Guide – system nagłaśniający,
• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy.
CENA NIE OBEJMUJE:
• 200 USD/osoby – bilety wstępów, obowiązkowe napiwki dla bell bojów hotelowych, kelnerów w czasie zaprogramowanych posiłków w hotelach oraz inne koszty związane z realizacją programu, napiwki dla kierowcy i przewodnika miejscowego. Opieka polskojęzycznego pilota przez cały okres pobytu w Meksyku.
• Dopłata do pokoju jednoosobowego 480 USD,
• Napoje w czasie posiłków oprócz All Inclusive,
• Wydatki indywidualne nie objęte programem,
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji,
• Korzystanie z atrakcji w hotelach dodatkowo płatnych takich jak: mini barki, strefy jacuzzi, wellnes i spa, bilard, pralnia itd.
CENA: Grupa licząca minimum 42 uczestników: 1100 USD + 5200 ZŁ

Grupa licząca minimum 32 do 41 uczestników: 1100 USD + 5700 ZŁ :

1. DZIEŃ środa 22.01.2025 POLSKA – MIASTO MEKSYK
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie o godzinie 03:30. Wylot do Meksyku o godzinie 06:05. Lot z przesiadką w Amsterdamie. Przylot do Amsterdamu o godzinie 08:15. Wylot o 14:30. Przylot do Meksyku o godzinie 19:35 (godziny podane w czasach lokalnych). Odbiór bagaży. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w mieście Meksyk.
2. DZIEŃ czwartek 23.01.2025 MIASTO MEKSYK
Po śniadaniu przejazd na Plac Główny miasta Zócalo. Pieszo deptakiem Madero udamy się na zwiedzanie największej barokowej Katedry Metropolitańskiej, gdzie znajduje się figura Jezusa Chrystusa od Trucizny oraz pomnik Jana Pawła II. Przejdziemy do świątyni azteckiej Templo Mayor – miejsce, gdzie znajdowała się wyspa, na której zostało założone dzisiejsze Miasto Meksyk, nazwane przez Azteków Tenochtitlan. Z punktu widokowego będziemy podziwiać jego ruiny. Zobaczymy również (z zewnątrz) Pałac Narodowy, dzisiejsza siedziba administracyjna Prezydenta Meksyku. Na jednym z jego dziedzińców znajdują się Murale Diego Riwiery, które przedstawiają 300 lat historii Meksyku i dawne kultury prehiszpańskie. Otwarcie Pałacu często uzależnione jest od decyzji władz państwowych. Przejedziemy na południe miasta do Xochimilco – nazwane przez Azteków Miejscem Kwiatów – w ciągu godziny pokonamy część jednego z kanałów. W czasie rejsu obsługa łodzi zaserwuje nam obiadokolację. Wieczorem powrót do hotelu.
3. DZIEŃ piątek 24.01.2025 PLAC TRZECH KULTUR – BAZYLIKA – TEOTIHUACAN
Po śniadaniu wyjazd na Plac Trzech Kultur, symboliczne miejsce powstania nowej rasy metyskiej w wyniku połączenia ras hiszpańskiej i indiańskiej. Tutaj też Juan Diego zdawał relację Biskupowi Zumarraga z Objawień Najświętszej Marii Panny z Guadelupe. Przejazd do Bazyliki Najświętszej Marii Panny z Guadelupe, gdzie będziemy podziwiać ołtarz, na którym znajduje się oryginalny Wizerunek Panienki, pojawił się on na tilmie Juana Diego 12 grudnia 1531 roku. Zobaczymy Starą i Nową Bazylikę, ich przepiękne ogrody, wejdziemy do Kapliczki na Wzgórzu. Chwila czasu na zakupy dewocjonaliów. Przejazd do Teotihuacan, miejsce, gdzie według Azteków rodzili się bogowie. Miasto, które rozwijało się do VIII wieku. Tutaj będziemy mogli wejść na jedną z największych Piramid Słońca, zobaczymy również Piramidę Księżyca, Pałac Pierzastych Muszli czy Pierzastego Węża. Udamy się na degustację tequili. W lokalnym warsztacie poznamy obróbkę kamienia – obsydian, z którego mieszkańcy Teotihuacan wyrabiali przepiękne maski i figurki, inkrustowane srebrem i kamieniami szlachetnymi. Przejazd na obiadokolację do lokalnej restauracji. Powrót do hotelu.
4. DZIEŃ sobota 25.01.2025 MEKSYK – CHOLULA – TONATZINTLA – PUEBLA
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Puebli. Po drodze zwiedzimy Cholulę, miejsce gdzie Hiszpanie wybudowali na największej piramidzie kościół. Odwiedzimy również Małe Pueblo – Tonatzintla, gdzie będziemy podziwiać mały kościółek wybudowany w nietypowym stylu barokowym. Następnie udamy się do Puebli. To jedno z piękniejszych miast kolonialnych, które zostało założone przez Hiszpanów i początkowo, miało spełniać funkcję stolicy. Zobaczymy Katedrę, Kaplicę Różańcową w kościele Santo Domingo – najpiękniejszy
przykład baroku meksykańskiego. Spacerem przejdziemy po Słodkiej Uliczce – miejsce słynące z lokalnych łakoci. Zakwaterowanie w hotelu i kolacja.
5. DZIEŃ niedziela 26.01.2025 PUEBLA – CACAHUAMILPA – TAXCO
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Taxco. Postój w Cacahuamilpa jest to jedna z najpiękniejszych jaskiń w środkowym Meksyku, z ogromnymi salami i niezliczoną ilością stalagmitów i stalaktytów – przez około godzinę będziemy mogli je podziwiać w różnych formach. Następnie udamy się do sklepu – warsztatu srebra, tutaj poznamy jak wydobywa się ten szlachetny metal, jego obróbkę i przepiękne wzory jakie tworzą lokalni rzemieślnicy. Obiadokolacja w lokalnej restauracji. Zakwaterowanie w hotelu.
6. DZIEŃ poniedziałek. 27.01.2025 TAXCO – ACAPULCO
Po śniadaniu wjazd do centrum miasta taksówkami typu VW Garbus. Zatrzymamy się na placu głównym miasteczka – Zócalo. Tam znajduje się kościół Santa Prisca wybudowany przez ojca dla syna. Przejazd do Acapulco. Hotel All Inclusive . Nocleg.
7. DZIEŃ wtorek 28.01.2025 ACAPULCO
Śniadanie. Wypoczynek All Inclusive. Nocleg.
8. DZIEŃ środa 29.01.2025 ACAPULCO – VISTA HERMOSA – MIASTO MEKSYK
Śniadanie i wyjazd do Miasta Meksyk. Obiad w hacjendzie Vista Hermosa. Zakwaterowanie w hotelu.
9. DZIEŃ czwartek 30.01.2025 MIASTO MEKSYK – BAZYLIKA – LOTNISKO
Śniadanie. Krótki przejazd panoramiczny najpiękniejszą Aleją Reforma, zdominowaną dzisiaj przez nowoczesne wieżowce, przejedziemy obok Pomnika Anioła Niepodległości, Krzysztofa Kolumba czy Diany, Łowczyni Gwiazd. Przejazd do Bazyliki Matki Bożej z Guadelupe. Msza święta. Czas wolny na własne modlitwy. Przejazd na lotnisko. Odlot do Polski o godzinie 21:55 Lot z przesiadką.
10. DZIEŃ piątek 31.01.2025 PRZYLOT DO POLSKI
Lądowanie w Amsterdamie o godzinie 15:10. Wylot do Warszawy o godzinie 21:30. Przylot o godzinie 23:25. Odprawa bagażowa. Zakończenie pielgrzymki.
UWAGA!

 • Cena może ulec zmianie po podniesieniu podatku lub innych gwałtownych wzrostów cen np. paliwa / paliwa lotniczego (spowodowanych czynnikami zewnętrznymi).
 • Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie na zasadzie przestawień kolejności zwiedzania.
 • Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wyjazdu w przypadku braku minimalnej liczby wymaganych osób.
 • Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w programie wynikających z działania siły wyższej. W przypadku katastrof wynikających z przyczyn naturalnych i związanych z tym modyfikacjami czy zmianami hoteli, program zostanie dostosowany organizacyjnie i cenowo do warunków zapewniających bezpieczeństwo grupy.
 • Rezerwacja Mszy Świętych ustalone będą z organizatorem wyjazdu na podstawie dostępnych możliwości.
  • Cena zostanie ponownie wyliczona w przypadku drastycznej zmiany kursu PESO meksykańskiego do USD lub zmiany ilości chętnych.
  • Za klauzulę siły wyższej uważa się min. decyzje władz narodowych dotyczące zamknięcia jakichkolwiek obiektów wymienionych w programie z powodu świąt lub innych wydarzeń, a tym samym niemożność ich prezentacji grupie.
  • Hotele są informowane o specjalnych dietach turystów, ale nie zawsze mają możliwości dostosowania się do nich


KANCELARIA JEST CZYNNA PO MSZACH ŚWIĘTYCH.


PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM OPIEKUNOM GROBÓW NA NASZYM PARAFIALNYM CMENTARZU, ABY SPRAWDZIĆ CZY JEST SIĘ DYSPONENTEM DANEGO GROBU. WIĘCEJ INFORMACJI W KANCELARII.Modlitwa do św. Jakuba Apostoła Starszego
O wspaniały Apostole, Święty Jakubie, który przez przyczynę twojego gorącego i hojnego serca byłeś wybrany przez Pana Jezusa, aby być świadkiem Jego chwały na Górze Tabor i Jego agonii w Ogrodzie Oliwnym, wzbudź w tym niełatwym czasie dla ludzkości licznych i świętych głosicieli Dobrej Nowiny. Niech przyniosą współczesnemu światu gorący powiew żywej wiary, miłości i ufności w Boga, który jest Panem historii. Spraw, abyśmy gorliwiej poznawali i uwielbiali Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.MODLITWA ZA UKRAINĘ

Panie Jezu Chryste!

Rozpoczęta niedawno wojna na Ukrainie,

może budzić we mnie niepewność, strach i lęk.

Przypominasz mi w ten sposób o kruchości mojego istnienia.

Dlatego tym bardziej pragnę wykorzystać ten czas,

na uświęcenie własnego życia i pojednanie z bliźnimi,

bo wtedy dopiero moja modlitwa będzie miła Tobie, Panie.

W tej modlitwie nie tylko pamiętam o sobie,

ale teraz chcę modlić się za wszystkich braci i siostry,

którzy cierpią z powodu wojny.

A tych wszystkich nieprzyjaciół,

którzy bez opamiętania zabijają i łamią Twoje święte Prawo,

polecam Twojemu Miłosierdziu,

prosząc o łaskę nawrócenia dla nich,

bo Ty, Jezu, jesteś Księciem Pokoju,

który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Słowo Boże na dziś

Aby przeczytać czytania, kliknij w link "niezbędnik katolika niedziela", a na nowo otwartej stronie kliknij w "Czytanie na dziś".

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka świętego Jakuba Apostoła w Raciechowicach

Raciechowice 23
32-415 Raciechowice
woj. małopolskie
tel: (12) 271-50-09
e-mail: parafiaraciechowice@gmail.com

Nr konta parafii:
84 8602 0000 0000 0015 2640 0001