WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA
W RACIECHOWICACH


2 Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu w ramach 40-godzinnego nabożeństwa. O adorację do godz. 11.30 prosimy matki i młodzież żeńską. Drogę Krzyżową odprawimy po Mszy św. o godz. 9.00.

Serdecznie zapraszamy na Gorzkie Żale o godz. 15.00. Ofiara podczas tego nabożeństwa będzie przeznaczona na kwiaty i dekorację do Bożego Grobu.

Dzisiaj Rada Parafialna przyjmuje ofiary w salce na dalsze prace w parafii.

We wtorek po Mszy Świętej wieczornej spotkanie dla rodziców dzieci z klas III.

W każdą środę Wielkiego Postu o godz. 16.30 będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy. Niech podczas tegorocznego czasu pokuty i nawracania towarzyszy nam troska o rozwój naszej osobistej modlitwy.

W najbliższą środę odbędzie się spotkanie Grupy św. Jakuba. Zapraszamy wszystkich chętnych do rozważania Ewangelii wg św. Mateusza. Wielki Post jest dobrym czasem na spotkanie z żywym Słowem Bożym.

W najbliższy piątek zapraszamy do spowiedzi od 6.00 i od 16.00. Po Mszy porannej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O godz. 8.00 wyjazd do chorych w Czasławiu, Poznachowicach i w Glichowie. O godz. 15.00 Droga Krzyżowa w Glichowie, o 16.30 w Raciechowicach. Po Mszy wieczornej spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

W pierwszą sobotę, po Mszy św. porannej, nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. O godz. 8.00 wyjazd do chorych w Raciechowicach, Mierzniu, Krzyworzece, Dąbiu, Komornikach i Zegartowicach.

O sobotnią modlitwę za zmarłych prosimy Różę różańcową z zelatorką p. Jadwigą Dudzik.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu. Zachęcamy do zyskiwania odpustów i uczynków miłosierdzia.

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu w ramach 40-sto godzinnego nabożeństwa. O adorację do godz. 11.30 prosimy rodziców i dzieci z klas 3 oraz rodziców i młodzież z klas 8. Drogę Krzyżową odprawimy o godz. 7.00

Serdecznie prosimy osoby chętne do zaśpiewania Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz osoby, które śpiewały psalmy w Wielką Sobotę, aby zgłosiły się do Pana Daniela organisty. Ponadto wciąż trwa nabór do chóru. Serdecznie zapraszamy.

Wzorem wcześniejszych lat, serdecznie prosimy, by przy opłacaniu podatków u Państwa sołtysów lub w banku złożyć ofiarę na sprzątanie kościoła.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raciechowicach informuje, że w terminie od 20 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. prowadzone są zapisy do klasy 1 na nowy rok szkolny 2024/25. Natomiast zapisy do Samorządowego Przedszkola w Raciechowicach rozpoczną się z dniem 1 marca 2024 r. i będą trwać do 15 marca 2024 r. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej lub w Sekretariacie Placówki, codziennie w godzinach od 7.00  do 15.00. Serdecznie  zapraszamy.

Ze względu na remont parteru plebanii kancelaria będzie czynna tylko po Mszach Świętych. Wejście do kancelarii obok wejścia głównego.

Zachęcamy do przeczytania Gościa Niedzielnego. W nim ciekawy artykuł Kim jest Ten, do którego się modlę?


ZAPRASZAMY NA DROGĘ KRZYŻOWĄ

GLICHÓW 15.30 (W PIERWSZY PIĄTEK O 15.00)

RACIECHOWICE 16.30


ZE WZGLĘDU NA REMONT PARTERU PLEBANII KANCELARIA BĘDZIE CZYNNA TYLKO PO MSZACH ŚWIĘTYCH. WEJŚCIE – DRUGIE DRZWI OD WEJŚCIA GŁÓWNEGO.


KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI DLA NARZECZONYCH ODBĘDZIE SIĘ W DOBCZYCACH W DNIACH: 18 i 25 LUTEGO oraz 3 MARCA.W związku z zapowiedziami medialnymi dot. zmiany godzin lekcji religii zwracamy się do Was z prośbą o modlitwę i świadectwo ukazujące dobro, jakie dzieje się na katechezie szkolnej.

Potrzeba oddolnej mobilizacji, aby uświadomić MEN, że społeczeństwo: katecheci, rodzice oraz dzieci i młodzież, chcą organizacji lekcji religii w tym kształcie jakim jest obecnie. W naszej Archidiecezji ponad 82% dzieci i młodzieży uczęszcza na lekcje religii (przedszkole 85%, szkoła podstawowa 89%, szkoła ponadpodstawowa 67%). Katechizacją objętych jest 250 tys. młodych ludzi.

Zachęcamy rodziców, aby pisali do MEN-u w obronie lekcji religii powołując się na ich konstytucyjne prawo do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami własnego sumienia.

MEN informuje: https://www.gov.pl/web/edukacja, że oddało do konsultacji społecznych nowelizację rozporządzenia o ocenianiu, których celem jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen.

Zachęcamy do podpisania petycji, w której można wyrazić sprzeciw wobec tym działaniom: https://www.petycjeonline.com/

Zachęcamy, aby osobiście zwracać się do MEN-u. Można przedstawić własne stanowisko w sprawie szkolnej lekcji religii drogą mailową: kancelaria@men.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. Jana Chrystiana Szucha 25

00-918 WarszawaPRZYPOMINAMY WSZYSTKIM OPIEKUNOM GROBÓW NA NASZYM PARAFIALNYM CMENTARZU, ABY SPRAWDZIĆ CZY JEST SIĘ DYSPONENTEM DANEGO GROBU. WIĘCEJ INFORMACJI W KANCELARII.Modlitwa do św. Jakuba Apostoła Starszego
O wspaniały Apostole, Święty Jakubie, który przez przyczynę twojego gorącego i hojnego serca byłeś wybrany przez Pana Jezusa, aby być świadkiem Jego chwały na Górze Tabor i Jego agonii w Ogrodzie Oliwnym, wzbudź w tym niełatwym czasie dla ludzkości licznych i świętych głosicieli Dobrej Nowiny. Niech przyniosą współczesnemu światu gorący powiew żywej wiary, miłości i ufności w Boga, który jest Panem historii. Spraw, abyśmy gorliwiej poznawali i uwielbiali Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.MODLITWA ZA UKRAINĘ

Panie Jezu Chryste!

Rozpoczęta niedawno wojna na Ukrainie,

może budzić we mnie niepewność, strach i lęk.

Przypominasz mi w ten sposób o kruchości mojego istnienia.

Dlatego tym bardziej pragnę wykorzystać ten czas,

na uświęcenie własnego życia i pojednanie z bliźnimi,

bo wtedy dopiero moja modlitwa będzie miła Tobie, Panie.

W tej modlitwie nie tylko pamiętam o sobie,

ale teraz chcę modlić się za wszystkich braci i siostry,

którzy cierpią z powodu wojny.

A tych wszystkich nieprzyjaciół,

którzy bez opamiętania zabijają i łamią Twoje święte Prawo,

polecam Twojemu Miłosierdziu,

prosząc o łaskę nawrócenia dla nich,

bo Ty, Jezu, jesteś Księciem Pokoju,

który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Słowo Boże na dziś

Aby przeczytać czytania, kliknij w link "niezbędnik katolika niedziela", a na nowo otwartej stronie kliknij w "Czytanie na dziś".

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka świętego Jakuba Apostoła w Raciechowicach

Raciechowice 23
32-415 Raciechowice
woj. małopolskie
tel: (12) 271-50-09
e-mail: parafiaraciechowice@gmail.com

Nr konta parafii:
84 8602 0000 0000 0015 2640 0001